เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ส่อแววร้างจุดที่ 2 ! "ชาวบ้าน" ข้องใจประปาหมู่บ้าน ผู้รับเหมาหยุดสร้างนานปีกว่า ยังไม่เปิดใช้งาน แถมปล่อยรกร้างไร้คนเหลียวแล


10 พ.ค. 2565, 12:16ส่อแววร้างจุดที่ 2 ! "ชาวบ้าน" ข้องใจประปาหมู่บ้าน ผู้รับเหมาหยุดสร้างนานปีกว่า ยังไม่เปิดใช้งาน แถมปล่อยรกร้างไร้คนเหลียวแล
วันที่ 10 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบแทงค์ประปาหมู่บ้านท่าวังหิน ภายหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่า ผู้รับเหมาได้ดำเนินการหยุดก่อสร้างนานกว่า 1 ปี ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดใช้งาน แถมยังมีสภาพรกร้างไร้ผู้ดูแล ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าแทงค์ประปาดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในซอย 8 คุ้มเขาตกน้ำ หมู่ 4 บ้านท่าวังหิน ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันยังไม่มีการติดมาตรน้ำและเปิดใช้งานให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำจริงตามที่ได้รับแจ้ง แถมยังมีสภาพเริ่มทรุดโทรมมีหญ้าขึ้นรกร้างเถาวัลย์ปกคลุมวัสดุอุปกรณ์ทั่วบริเวณ นอกจากนี้ รั้วลวดหนามฝั่งทิศเหนือซึ่งอยู่ติดกับแหล่งน้ำยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีประตูเปิด-ปิด อีกทั้งยังมีการเดินท่อส่งน้ำที่ซ้ำซ้อนกันจำนวน 2 เส้นทุกซอยเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชน จนชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการหาเรื่องใช้เงินงบประมาณให้หมดสิ้นไปหรือไม่ อีกทั้งยังให้ชาวบ้านที่ต้องการใช้น้ำปะปาแหล่งนี้ต้องออกเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อมิเตอร์น้ำเองอีกด้วยโดยประปาหมู่บ้านดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าวังหิน จำนวน 1 ระบบ ขนาด 25 x 25 ตารางเมตร เงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3836202.15 สตางค์(สามล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสองบาทสิบห้าสตางค์) ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 180 วัน วันเริ่มสัญญา 18 กันยายน พ.ศ.2563 วันสิ้นสุดสัญญา 16 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจำนวน 5 คน นอกจากนี้ยังมีแทงค์ประปาหมู่บ้านที่มีลักษณะเดียวกันใบที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สำนักสงฆ์วัดท่าวังหิน ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพพังเสียหาย ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน และไม่ได้มีการซ่อมบำรุงให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ


โดยแหล่งข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้ขณะสร้างเสร็จใหม่ๆ ได้มีการเดินท่อระบบส่งน้ำไปตามบ้าน เรือนชุมชนต่างๆทั่วหมู่บ้าน แต่แรงดันน้ำส่งไปไม่ถึง จึงมีชาวบ้านได้ใช้น้ำเพียงไม่กี่หลังคาเรือน ได้ใช้น้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัดเท่านั้น ปัจจุบันท่อส่งน้ำยังจมฝังอยู่ใต้ดิน และบางส่วนพังเสียหาย และปัจจุบันไม่ได้มีการเปิดใช้งานแล้ว มีเพียงแต่ระบบแท้งค์น้ำพลาสติกที่สูบน้ำจากแหล่งน้ำเข้ามาใช้ในบริเวณวัดเท่านั้น จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขด่วน แหล่งข่าว ระบุ


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.