เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รพ.ประจวบ เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฝาสีม่วง เด็กนักเรียนยอด 500 ราย เตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียน


10 พ.ค. 2565, 08:29รพ.ประจวบ เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฝาสีม่วง เด็กนักเรียนยอด 500 ราย เตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียน
วันที่ 9 พ.ค.65 ที่บริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์ อนุสรณ์ประจวบวิทยาลัย 103 ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองประจวบ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ เปิดจุด walk-in บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรค covid-19 เข็มที่ 3 ยี่ห้อ pfizer ฝาสีม่วง ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน อายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ชนิดไฟเซอร์ และเข็มที่ 2 ชนิดไฟเซอร์ ระยะห่างจากเข็ม 2 ตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 500 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียนใน ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 12.00 น.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ยังได้เปิดจุด walk in บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 เข็มที่ 1,2,3,4 อีกวันละ 300 ราย ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตั้งอยู่ข้างป้อมยามภายในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยในวันที่ 9 จำนวน 300 ราย สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ชนิด astrazeneca เข็มที่ 2 จะได้รับวัคซีนชนิดไฟเตอร์ ส่วนในวันที่ 10 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 ชนิดไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ก็จะได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ ทั้งนี้เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยี่ห้อไฟเซอร์สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 มาแล้วทุกชนิด เข็มที่ 3 ระยะห่างจากเข็ม 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และเข็มที่ 4 ระยะห่างจากเข็ม 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ตามสูตรของการฉีดวัคซีนลูกผสมRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.