เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)งานเข้า ! "อิงฟ้า" มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ต้นสังกัดจ่อดำเนินคดี ห้ามรับงาน !


4 พ.ค. 2565, 08:42งานเข้า ! "อิงฟ้า" มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022  ต้นสังกัดจ่อดำเนินคดี ห้ามรับงาน !
เรียกได้ว่าจู่ๆก็งานเข้าจ้า สำหรับสาวสวย อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 หลังจากที่ บริษัท แสงรวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ ระบุว่า อิงฟ้า ยังมีสถานะเป็นศิลปิน นักร้อง นักแสดง ของบริษัทฯ ตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายไปจนถึง วันที่ 21 กันยายน 2568 โดยในสัญญา ห้ามมิให้รับงานต่างๆ ทุกกรณี เช่น การเป็นพิธีกร แสดงละคร แสดงภาพยนตร์  ขับร้องเพลง ถ่ายแบบ เดินแบบ หรือ รับจ้างโฆษณา ให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง และยังมีรายละเอียดอีกหลายประการ ดังนั้น การใดที่กระทำขึ้นอันเป็นการละเมิดข้อตกลงในสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินคดี กับผู้ละเมิดให้ถึงที่สุด

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.