เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)แพงขึ้นต่อเนื่อง ! หมูปรับราคาทั่วไทย สูงสุดกิโลละ 7 บาท ขายปลีกแตะ 200 บาท/กก.


30 เม.ย. 2565, 14:42แพงขึ้นต่อเนื่อง ! หมูปรับราคาทั่วไทย สูงสุดกิโลละ 7 บาท ขายปลีกแตะ 200 บาท/กก.
วันที่ 30 เม.ย. 65 สมาคมผู้เลี้ยงสุกกรแห่งชาติ แจ้งถึงสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 17/2565) ประจำวันที่ 30 เม.ย.2565 ว่า สมาคมฯได้ปรับขึ้นราคาลูกสุกรขุนหน้าฟาร์มทุกภาค โดยภาคตะวันตกปรับขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น 98-100 บาท/ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น156-160 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น 194-200บาท/ก.ก.

ภาคตะวันออก ปรับขึ้น 2 บาท/ก.ก. เป็น 98-100 บาท/ก.ก. ขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น 156-160 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. เช่นกัน เป็น 194-200 บาท/ก.ก.

ภาคอีสาน ปรับขึ้น 2 บาท/ก.ก. เป็น 98-100 บาท/ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น 156-160 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น194-200 บาท/ก.ก.ภาคเหนือ ปรับขึ้น 4 บาท /ก.ก. ปรับ เป็น 100 บาท/ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 7 บาท/ก.ก. เป็น 160 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 8 บาท/ก.ก. เป็น198-200 บาท/ก.ก.

ภาคใต้ ปรับขึ้น 2 บาท/ก.ก. เป็น 96 บาท /ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 3 บาท/ก.ก. เป็น 156 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น 194-196 บาท/ก.ก.


โดยผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคร่วมสนองนโยบายรัฐบาลโดยรักษาระดับราคาหน้าฟาร์มอยู่ไม่เกิน 100 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงที่ทุกฝ่ายพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หลังเริ่มนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ค. นี้

โดยพื้นที่ภาคเหนือยังคงพึ่งพาชิ้นส่วนสุกร และสุกรขุนจากภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งจะมีราคาในพื้นที่สูงกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อย ผู้เลี้ยงสุกรยังคงรับภาระต้นทุนการเข้มงวดด้านสุขภาพสัตว์ และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง และยังคงรอความชัดเจนกับแนวทางแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.