เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565


28 เม.ย. 2565, 08:18จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน -12 พฤษภาคม 2565
และโครงการฝึกสอนเทควันโดและศิลปะป้องกันตัว ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ยุวชน เยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะพื้นฐานในกีฬาว่ายน้ำเเละกีฬาเทควันโด้ ที่จะช่วยให้ยุวชนเเละเยาวชนมีความปลอดภัยจากการจมน้ำ เเละใช้กีฬาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในอนาคตโดยมี นายนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เเละสมาชิกสภา อบจ.สิงห์บุรี ร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.