เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯสุราษฎร์ มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ถึงบ้าน


22 เม.ย. 2565, 08:48ผู้ว่าฯสุราษฎร์ มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ถึงบ้าน
บ่ายวันนี้ (21 เม.ย.65) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอเวียงสระ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 ราย รายละ 1,500 บาท และเงินส่วนตัวของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกจำนวนหนึ่งรายแรก  เด็กชายจักรภัทร  จันทสี  อายุ 6 ปี  บ้านเลขที่ 165/19  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านส้อง  และรายที่ 2  เด็กชายณตะวัน หอเพชร  อายุ 3 ปี  บ้านเลขที่165/12 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า  กองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 โดยกระทรวงมหาดไทยได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบทตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 6 ปี  ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมป์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจน  และด้อยโอกาส


โดยครอบครัวผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้  ต่างรู้สึกปลาบปลื้ม  และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะ  เดินทางมาเยี่ยมเยียนและมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้กับบุตรหลานถึงที่บ้าน  ซึ่งจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อไป  


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.