เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชาวพะเยา" ร่วมประเพณีทำขนมข้าวต้มวันเนา เตรียมทำบุญวันพญาวัน


14 เม.ย. 2565, 21:37"ชาวพะเยา" ร่วมประเพณีทำขนมข้าวต้มวันเนา เตรียมทำบุญวันพญาวัน
วันที่ 14 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า บรรยากาศสงกรานต์วันที่ 14 เมษายน หรือวันเนา ในพื้นที่จังหวัดพะเยาชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้เวลาในช่วงนี้ทำการห่อขนม ข้าวต้มแบบโบราณ ที่จะนำไปทำบุญในช่วงวันพญาวันในวันพรุ่งนี้ ซึ่งปัจจุบันจะหาดูได้น้อยมาก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมหา ซื้อของที่เป็นขนมหรือข้าวต้ม ในลักษณะสำเร็จรูป ตามร้านค้าเพื่อนำไปร่วมทำบุญในวันพญาวัน ในวันพรุ่งนี้แต่ชาวบ้านที่นี่ยังร่วมสืบทอดเพื่อสร้างความสามัคคีในครอบครัวครอบครัวชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่3 ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต้องรวมกันทำขนมจ๊อก หรือขนมเทียน พร้อมกับข้าวต้มมัด หรือข้าวต้มกะทิ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมายาวนาน ในช่วงของวันเนา ตามแบบล้านนา หรือวันครอบครัวในวันนี้ เพื่อที่จะนำไปทำบุญในช่วงเช้าของวันที่ 15 เมษายน หรือวันพญาวันตามประเพณีล้านนา ซึ่งปัจจุบัน การทำข้าวหนม ข้าวต้ม หรือขนมและข้าวต้ม ในพื้นที่ทางภาคเหนือมักจะไม่นิยมทำกันแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อในลักษณะแบบสำเร็จรูปและนำไปทำบุญ แต่ในส่วนของชาวบ้านกลุ่มนี้


ยังคงสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาในช่วงของวันก่อนที่จะมีการทำบุญใหญ่ หรือทำบุญวันพญาวันและยังคงที่จะรักษาวัฒนธรรมในเรื่องของการทำขนมและข้าวต้ม เพื่อไปทำบุญที่วัด โดยส่วนใหญ่แล้วในอดีตชาวล้านนานิยมทำกันแทบทุกบ้าน ซึ่งชาวล้านนาจะเรียกว่าการทำข้าวหนมข้าวต้ม วันเนา นอกจากจะเป็นการการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมในเรื่องการทำขนมดังกล่าวแล้วยังเป็นกุศโลบาย ในการที่จะทำให้เกิดความสมัคสมานสามัคคีกันระหว่างครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันทำขนมเพื่อทำบุญในช่วงเทศกาล


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.