เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นทท. แห่กราบไหว้ "พระพุทธรูป 8 สี" แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่ามะกา วัดเขาช่องพัฒนาราม


11 มี.ค. 2565, 08:53นทท. แห่กราบไหว้ "พระพุทธรูป 8 สี" แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่ามะกา วัดเขาช่องพัฒนาราม
วันนี้ 10 มี.ค. 65 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ได้เดินทางไปยัง วัดเขาช่องพัฒนาราม ตำบลสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วัดแห่งนี้อยู่ติดริมถนนสายท่ามะกา – หนองตากยา จะพบพระพุทธรูปนอนนิพพานขนาดใหญ่เด่นชัด ชวนให้ผู้พบเห็นต้องแวะเข้าไปกราบพระขอพรไม่ขาดสายทุกวัน หากเป็นวันหยุด จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวแวะไปกราบพระขอพรเป็นจำนวนมาก

โดยวัดแห่งนี้ มีพระครูปลัดเฉลิม โชติกโร เป็นเจ้าอาวาส ได้พาเดินโดยเริ่มตั่งแต่เริ่มเข้าภายวนวัดผู้ที่จะเข้าไปภายในวัดจะต้องผ่านประตูพ่นยาป้องกันโควิด – 19 ที่ทางวัดได้ตั้งซุ้มบริเวณประตูทางเข้าก่อนจะเข้าไปภายใน และก่อนผ่านเข้าไปภายในก็ต้องผ่านซุ้มปากถ้ำเขาช่องคีรีศรีธรรมรงค์ ซึ่งตำนานของบ้านช่องเขานี้มีภูเขาอยู่สองลูกมีช่องให้เดินผ่าน ชาวบ้านเรียกขานว่าบ้านช่องเขา จนปัจจุบันได้เพี้ยนเรียกกันว่า บ้านเขาช่อง ทางเจ้าอาวาสจึงได้จัดทำเป็นภูเขามีประตูเพื่อเดินผ่านไปสักการะไหว้พระภายในวัดแห่งนี้ และถ้ำแห่งนี้ได้มีรูปปั้นของท้าววิรูปักโขที่ด้านบนภูเขาในมือของท้าววิรูปักโขก็จะถือเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ โดยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นดินแดนภาคตะวันตก องค์ท้าววิรูปักโข ก็เป็นเทพที่ปกปักรักษาทิศตะวันตก และยังเป็นหัวหน้าเหล่าพญานาคทั้งสี่เหล่าด้วย

และเมื่อผ่านเข้าไปภายในวัดแห่งนี้จะพบองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ 21 เมตร รวมถึงพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง 8 องค์ ทาสี 8 สี เด่นดูสวยงามตั้งเรียงราย เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ขอพร ตามกำลังวันเกิดของแต่ละท่าน ซึ่งทางเจ้าอาวาสได้ทำการทาสีองค์พระแต่ละปางประจำวันเกิดขิงองค์พระแต่ละองค์ตามสีวันเกิด ทำให้ดูแปลกตาเก๋ไปอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ได้ง่ายขึ้นตามสีวันเกิดนั่นเอง นอกจากพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง 8 องค์ นี้แล้วยังมีให้ประชาชนได้กราบไหว้อีกจุดต่างๆมากมาย และสีสันต์ขององค์พระหรือองค์เทพในแต่ละจุดสร้างใหญ่โตมากๆ ทั้งชั้นล่างและชั้นบน และสิ่งที่กำลังก่อสร้างอยู่อีกหลายจุดเช่นกัน

จากจุดชั้นล่างแล้วทางเจ้าอาวาสได้พาเดินไปชั้นบนที่ทำเป็นสะพานสกายวอล์ค สะพานเศรษฐี เชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เดินไปกราบสิ่งสักสิทธิ์ที่มีอยู่ภายในวัดแห่งนี้มากมาย สรุปโดยรวมแล้ว “วัดเขาช่องพัฒนาราม” ได้สร้างสิ่งสักสิทธิ์ทั้งองค์พระ และองค์เทพสำคัญๆ ไว้ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้าไปแล้วกราบไหว้แล้วได้ครบทุกจุดซึ่งมีอยู่ครบภายในวัดแห่งนี้

โอกาสนี้ พระครูปลัดเฉลิม โชติกโร เจ้าอาวาส ได้กล่าวว่า วัดแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นมาตั่งแต่ปี 2498 เปลี่ยนเจ้าอาวาสมาหลายรูป จนมาถึงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นอัตตมาได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อปี 2550 มาทำการบูรณอุโบสถก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นก็สร้างถาวรวัตถุภายในวัด เพื่อให้ญาติโยมได้มากราบไหว้กัน ส่วนองค์พระที่มีสีต่างๆ ก็คือเป็นพระประจำวันเกิด ชื่อของท่านคือพระวันชนะ ผู้ที่มากราบไหว้ก็จะได้มีชัยชนะ ญาติโยมเกิดวันไม่ตรงกัน จึงได้ทำการทำเป็นลักษณะของสีตามกำลังวันเกิดแต่ละวันไป โดยจุดเด่นในวัดมีพระประทานพรองค์ใหญ่สูง 32 เมตร เป็นพระประทานองค์ใหญ่ เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอท่ามะกา และเจดีย์เศรษฐีนวโกรธ วันหยุดเชิญชวนญาติโยมมาสระสมบุญกันปิดทองไหว้พระขอพร ขอความสุขความเจริญให้แก่ตัวเองและครอบครัวภายในวัดมีมากมายหลายอย่าง และยังมีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านออกมาจำหน่ายเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนรอบๆ วัดด้วยวัดเขาช่องพัฒนาราม อยู่มาไกลมาท่องเที่ยว มาขอพร ได้ทุกวัน

สำหรับในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงทางวัดก็จัดกิจกรรม ทางวัดจะจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่สามเณรภาคฤดูร้อน และอยู่ในสถานการณ์โควิด – 19 แต่เราก็จะดูแลให้ตามกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ไว้ทุกประการ โดยจะมีพรรพชาอุปสมบทสามเณรประมาณ 10 – 15 รูป รวมถึงมีประเพณีสงกรานต์ จัดตั่งแต่ 13 – 17 เม.ย. 2565 โดยวันที่ 17 ก็จะมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ โดยทางวัดได้มีการวางมาตรการป้องกันเข้มกว่าปกติ ซึ่งจะมี อสม.มาตรวจวัดอุณหภูมิให้กับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวสงกรานต์เช่นกัน และฝากไปยังญาติโยมให้ป้องกันตัวเองด้วยการสวมแมสป้องกันด้วย ฝากให้ญาติโยมตรวจเช็คร่างกายตัวเองด้วยเช่นกัน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.