วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปภ.ตรัง ร่วมกับมูลนิธิเครือข่าย "คนเห็นคน" และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day for Maream Libong Island"


10 ก.ย. 2562, 10:54ปภ.ตรัง ร่วมกับมูลนิธิเครือข่าย "คนเห็นคน" และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day for Maream Libong Island"
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ร่วมกับมูลนิธิเครือข่าย"คนเห็นคน" และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริมให้คนชุมชนรอดพ้นจากปัจจัยเสี่ยง ทั้งปัญหาจากเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน อุบัติเหตุบนท้องถนน และภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเน้นย้ำให้คนในพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของโดยการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง กำหนดจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day for Maream Libong Island" ในวันที่ 16 กันยายน 2562 บริเวณชายหาดทุ่งหญ้าคา หมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดังนี้1.จัดตั้งแกนนำ "คนซาเล้งเห็นคนซาเล้ง" เกาะลิบง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบ สร้างวินัยจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกับคนเกาะลิบง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งมีแนวโน้มการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความเข้าใจนักท่องเที่ยวไม่ให้นำขยะมาทิ้งในเกาะ ถ้านำมาต้องนำกลับไปด้วย


2.จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day for Maream Libong Island" ซึ่งน้ำทะเลได้ซัดขยะจากท้องทะเลขึ้นมาจำนวนมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งทำให้เกิดทัศนวิสัยของชายหาดที่ไม่น่ามอง


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.