วันที่ 17 ก.พ. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ผบช.สตม" ตรวจเยี่ยมตม.กระบี่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่จนท. (คลิป)


10 ก.ย. 2562, 10:42"ผบช.สตม" ตรวจเยี่ยมตม.กระบี่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่จนท. (คลิป)
 

 

ผู้สื่อข่าว onb news รายงานว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจราชการของหน่วยงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.อ. ธเนศ สุขชัย ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบเงิน สนับสนุนหน่วยงานและสิ่งของจำพวกของบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ ในส่วนตม.จังหวัดกระบี่และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหา ที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากหน่วยกลาง

 ทั้งนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่มีภารกิจในการ ตรวจคัดกรอง บุคคล และยานพาหนะทุกประเภท ที่ผ่าน เข้าออกราชอาณาจักรบริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนป้องกัน ปราบปราม การกระทำผิดของคนเข้าเมือง ทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู้ปฏิบัติงาน 89 คนทั้งในส่วนที่ประจำสำนักงานและประจำที่สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่

 

 


พ.ต.อ. ธเนศ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตม.จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินโครงการ จิตอาสา โครงการบูรณาการ ความปลอดภัยสนามบินกระบี่ โครงการ “ตม.ไทยใส่ใจคุณ” ในการติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือ แรงงานต่างด้าว ที่นายจ้างเลิกจ้าง. ผู้ป่วยติดเตียง และช่วงไฮซีซั่นที่จะถึงนี้ ดำเนินโครงการ ตม.ไทยใส่ใจบริการ จัดรถเคลื่อนที่ ลงบริการเกาะพีพี แก่นักท่องเที่ยว รายงานตัวระยะสั้นและขออยู่ต่อ ไม่ต้องขึ้นมาดำเนินการที่สำนักงานตม. จังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและคล่องตัว ซึ่งเริ่ม ตั้งเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ โดยใน ปี2562 ช่วงเดือน1มกราคม-31สิงหาคม มีนักท่องเที่ยว ขาเข้า จำนวน 464,145คน ขาออก. จำนวน 576,906 คน

 

คลิป

 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.