เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เผย "ฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิดระยะเริ่มต้นได้ผลดี มอบรพ.สังกัดสธ.รักษาผู้ป่วยกว่า 7 แสนราย


28 ก.พ. 2565, 19:11เผย "ฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิดระยะเริ่มต้นได้ผลดี มอบรพ.สังกัดสธ.รักษาผู้ป่วยกว่า 7 แสนราย
วันนี้ ( 28 ก.พ.65 ) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะ ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สามารถรักษาโควิด 19 ในระยะเริ่มต้นที่ไม่มีอาการและมีอาการเล็กน้อย ไม่รุนแรง(กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว)ที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และผู้ป่วย Post COVID-19 Long COVID-19 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ได้ผลดี ถ้ากินอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของแพทย์ โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ล่าสุดได้ส่งมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้กับ รพ.สังกัด สธ.   ทั่วประเทศในการรักษาผู้ป่วยจำนวนกว่า 700,000 ราย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีอาการที่ดีขึ้น

นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนล่าสุด ระลอกใหม่ ทางกรมได้ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับส่วนภูมิภาค ในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ เพื่อให้องค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ส่งมอบยาสมุนไพรที่มีประสิทธิผลในการร่วมรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ถือเป็นยาหลักในการรักษา ผู้ป่วยโควิด 19 ในระยะเริ่มต้นที่ไม่มีอาการและมีอาการเล็กน้อย ไม่รุนแรง กลุ่มสีเขียว ที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และผู้ป่วย Post COVID-19 Long COVID-19  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ซึ่งมีประสิทธิผลเด่นชัด และเนื่องจากสายพันธุ์โอมิครอนที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง เหมือนทุกๆ สายพันธุ์ที่ผ่านมาล่าสุดทางกรม ได้ส่งมอบ ยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ในการรักษาผู้ป่วยจำนวนกว่า 700,000 ราย ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ผลการศึกษาวิจัยยืนยันบรรเทาอาการผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นได้ ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำ ยาสมุนไพร“ฟ้าทะลายโจร” ส่งให้โรงพยาบาล   ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนทั่วประเทศ ได้แก่ เรือนจำ โรงพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสนาม ชุมชน เป็นต้น พร้อมใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อย และในกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบันที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.7 แสนราย ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า มีผลยับยั้งเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส เมื่อนำมาใช้รักษาในกลุ่มดังกล่าว พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีอาการที่ดีขึ้น และแทบไม่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย

นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่อไปว่า การรับประทานยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาอาการไข้ ไอ เจ็บคอที่เกิดจากอาการไข้หวัดธรรมดา ให้รับประทานทันทีเมื่อเริ่มมีอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยให้รับประทานยาฟ้าทะลายโจรแบบบดผง ครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง (ครั้งละประมาณ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม) ก่อนอาหารและก่อนนอน (ประมาณ 6,000 มิลลิกรัมต่อวัน) ส่วนแบบสารสกัด รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 แคปซูล เพื่อให้ได้รับสาระสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ประมาณ 20 มิลลิกรัม/ครั้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือกินตามคำแนะนำของฉลากกำกับยา  ส่วนการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาไข้โควิด 19 นั้นต้องรักษาให้เร็วที่สุด และผู้ป่วยโควิด 19 มีความจำเป็นจะต้องได้รับ สารแอนโดรกราโฟไลด์ที่เพียงพอ คือ ขนาด 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยรับประทานวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ต่อเนื่อง 5 วัน จึงจะช่วยลดโอกาสการเกิดปอดบวมและความรุนแรงอื่นๆได้ และผู้ป่วยโควิด 19 จะต้องอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของแพทย์ด้วยเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้ยาฟ้าทะลายโจร


นายแพทย์ยงยศ กล่าวในตอนท้ายว่า ยาฟ้าทะลายโจรที่จำหน่ายในตลาดมี 2 แบบ ได้แก่ แบบผงบด และแบบสารสกัดซึ่งจะระบุไว้ตามคำแนะนำของฉลากกำกับยา และมีการระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์(Andrographolide) ไว้ด้วย ดังนั้น ต้องดูให้แน่ชัด และใช้ให้ถูกว่าจะใช้รักษาอาการแบบใด ขนาดใด ที่สำคัญฟ้าทะลายโจรมีข้อควรระวังคือ ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร หญิงตั้งครรภ์ที่ให้นมบุตร และควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล และ ยาลดความดันโลหิต และควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ ไต การใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการชาปลายมือ ปลายเท้า หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ ดังนั้น ต้องใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ ใช้ตามฉลากกำกับยาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรค รวมถึงการระมัดระวังการใช้ยาสมุนไพรมากเกินไป หรือ การรับประทานร่วมกับอาหารเสริม หรือยาอื่นๆซึ่งจะเป็นการทำให้ตับทำงานหนักเกินไป 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.