วันที่ 8 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกรมชลฯ เตรียมพื้นที่ทุ่งบางระกำรับมือน้ำเหนือ จับมือกรมประมงปล่อยปลาลงทุ่งช่วยเกษตรกร


9 ก.ย. 2562, 20:58กรมชลฯ เตรียมพื้นที่ทุ่งบางระกำรับมือน้ำเหนือ จับมือกรมประมงปล่อยปลาลงทุ่งช่วยเกษตรกร
วันนี้ ( 9 ก.ย.62 ) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการบางระกำโมเดล เป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำยม ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากจะเกิดปัญหาอุทกในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ทั้งยังส่งผลต่อเนื่องทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบตามไปด้วย รัฐบาลจึงได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดทำโครงการบางระกำโมเดล ด้วยการปรับปฏิทินการเพาะปลูกสลับกับการทำประมงในช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากอุทกภัยที่ส่งผลต่อพืชผลผลิตทางเกษตร ทั้งยังช่วยส่งเสริมรายได้ทดแทนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หลังช่วงเพาะปลูกอีกด้วย

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในทุ่งบางระกำ ในปี 2562 นี้ กรมชลประทานได้วางแผนเตรียมการส่งน้ำเข้าสู่ระบบคลอง ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2562 และส่งน้ำให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และสิ้นสุดการส่งน้ำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จากนั้นตั้งแต่เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562 จะเป็นช่วงเวลาหน่วงน้ำรับปริมาณน้ำหลากจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสาขา รวมทั้งปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่เกษตรกรสามารถทำอาชีพประมงเป็นรายได้เสริมหลังจากฤดูการเพาะปลูก

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมงเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมง ทั้งสิ้น 20 ล้านตัว ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ที่ปล่อยไปจำนวน 5 ล้านตัว แบ่งเป็นปลาขนาด 3-5 ซม.จำนวน 5 ล้านตัว ปลาวัยอ่อน อายุ 3 วัน 15 ล้านตัว อาทิ ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกอุย ปลาหมอตาล ปลายี่สกเทศ ปลากระแห ปลาตะเพียนทอง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปล่อยปลา ขนาด 3-5 ซม. เข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำไปแล้วประมาณ 1,500,000 ตัว และจะทำการทยอยปล่อยพันธุ์ปลาเพิ่มสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่1 จะทำการปล่อยปลาบริเวณจิกเอนบ้านใหม่โพธิ์ทอง ใน วันที่ 11 ก.ย. 62 และจะทำการปล่อยปลาครั้งที่ 2 บริเวณหน้าวัดแม่ระหัน ในวันที่ 13 ก.ย.62 โดยจะทำการปล่อยปลารวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง จนครบจำนวน นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังศูนย์ประมงตาก ขอรับการสนับสนุนกุ้งก้ามกรามเพิ่มเติมอีกด้วย
MOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.