เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 600 ชุด  แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว


4 ก.พ. 2565, 12:50รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 600 ชุด  แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว
วันนี้ 4 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าว ONB news สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคกลางตอนบนและจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง จึงทรงโปรดให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง    รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวจำนวน 600 ชุด พระราชทาน  แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ.แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวโดยมี นายจีรเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี กล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ  ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   

ต่อจากนั้น นายวลฺลภ  ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยุติธรรมดำประชาชน ที่ไม่สามารถมารับชุดกันหนาวได้ และมอบชุดกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน 3 หลัง     

จังหวัดกาญจนบุรี จัดเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป้นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่  ทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมา ทิศเหนือติกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้ สลับภูเขาสูงและที่ราบ ในฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม พร้อมกับมีลมแรงนำความเย็นเข้ามาทำให้อุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดฤดูกาล  โดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและอำเภอที่อยู่ในพื้นที่สูง ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นวงกว้าง

จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 959 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้นกว่า 800,000 คน สำหรับอำเภอทองผาภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี กว่า 150 กิโลเมตร โดยเฉพาะบ้านห้วยเสือ ตำบลชะและ ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 250 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอทองผาภูมิ ประมาณ 110 กิโลเมตร บางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 45 หมู่บ้าน  มีประชาชากรอาศัย 67,018 คน มีทั้ง ชาวไทย ม้ง เย้า กระเหรี่ยง และมอญ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.