เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ศรชล.สตูล ยึดอุปกรณ์ทำประมงผิดกฎหมาย ใกล้ชายฝั่งทางทะเลเพียบ


27 ม.ค. 2565, 18:33ศรชล.สตูล ยึดอุปกรณ์ทำประมงผิดกฎหมาย ใกล้ชายฝั่งทางทะเลเพียบ
วันที่ 27ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเวลา 09.00น. ได้รับทราบจากแหล่งว่าจะมีการลักลอบวางเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมงผิดกฎหมายในเขตบริเวณเกาะฮันดู ร่องน้ำเจ๊ะบิลัง และร่องน้ำปากคลองตะเคียน ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ทางท้องทะเลใกล้ชายฝั่ง

ล่าสุด พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3  และผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค3(ผบ.ทรภ.ภาค3/ผอ.ศรชล.ภาค3) ได้รับทราบข้อมูลการแจ้งว่ามีการลักลอบ

จึงได้สั่งการให้ น.อ.ธนฤกษ์  วรชาตินักรบ ผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศรชล.ภาค3 และรองอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสตูล ศรชล.ภาค3  (ผบ.นก.กมต.ศรชล.ภาค 3/รอง ผอ.ศรชล.สต.ศรชล.ภาค3) ให้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้รับแจ้งมาซึ่งในการนี้ น.อ.ธนฤกษ์  วรชาตินักรบ ผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศรชล.ภาค3 และรองอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสตูล

ทั้งนี้จึงได้ปฏิบัติการทำงานทันทีและบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยต่างๆใน ศรชล.จังหวัดสตูลฯและหน่วยข้างเคียง อันประกอบไปด้วย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส.รน.๓ กก.๙ บก.รน. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๔ ด่านศุลกากรสตูล สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ชปพ.นสร. นรภ.ทร.เกาะหลีเป๊ะ สน.เรือละงู

นำเรือตรวจการณ์หลายลำลงพื้นที่ทางทะเลอย่างรวดเร็วได้ทำการ เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้แจ้งมาบริเวณ เกาะฮันดู ร่องน้ำเจ๊ะบิลัง และร่องน้ำปากคลองตะเคียน 

ทั้งนี้ผลของการตรวจสอบทางทะเล จึงพบว่ามีการลักลอบวางเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมงผิดกฎหมายชนิดลอบพับได้หรือไอ้โง่


 อุปกรณ์ที่ทำลายล้างสัตว์น้ำโดยดูไอ้โง่อุปกรณ์นี้ มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สําหรับดักสัตว์น้ำ 

อยู่ในบริเวณดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมาก พบว่าห่างจากฝั่งประมาณ 419.69 เมตร 

จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการทั้งหมดร่วมกันทำการลื้อถอนลอบพับได้หรือไอ้โง่ออกจากบริเวณดังกล่าวขึ้นมาได้ทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 117 ลูก  

จึงได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล นำของกลางทั้งหมดนำส่ง สภ.เมืองสตูล 

เพื่อดำเนินคดีและหาผู้กระทำมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป ซึ่งลอบพับได้หรือไอ้โง่เป็นเครื่องมือประมงที่ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้หรือครอบคลองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือประมง จะผิดตาม พ.ร.บ.การประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 67 เสร็จภารกิจ


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.