เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองผู้ว่าฯพะเยา ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2565


27 ม.ค. 2565, 08:45รองผู้ว่าฯพะเยา ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2565
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าตรวจราคาสินค้า ช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาล ตรุษจีน ประจำปี 2565 ในห้างสรรพสินค้าตัวเมืองพะเยา ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก เลือกอุปโภค สำหรับประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษ ทั้งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเครื่องเซ่นไหว้ บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนและถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้า จังหวัดพะเยา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า รวมทั้งการใช้เครื่องช่วงตังที่มีมาตรฐานการรับรอง โดยราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังมีไม่มีการปรับราคาแต่อย่างใด ขณะที่ราคาเนื้อหมูก็ถือว่ายังสามารถหาซื้อได้ ในราคาปกติก่อนหน้านี้
ซึ่งนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า หลังจากที่มีการเข้าตรวจสอบในช่วงนี้พบว่า สถานประกอบการต่างๆ ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะมีการระบุราคาสินค้าที่ชัดเจน และการใช้ตราชั่งตวงก็เป็นไปตามที่กำหนด แลจังหวัดในขณะนี้ในเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องราคาหมูแพงทางพาณิชย์จังหวัดก็ได้มีการช่วยเหลือในการตั้งจุดจำหน่ายหมูในราคาที่เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้มีการตั้งจุดจำหน่ายจำนวน 10 จุด ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 6 จุด และอำเภอดอกคำใต้ 2 จุด อำเภอแม่ใจ 2 จุด โดยจะจำหน่ายเนื้อหมูแดง ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งตรงนี้ก็พอจะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้บ้าง


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.