เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ตรวจติดตาม ราคาเนื้อสุกร ป้องกันผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค


24 ม.ค. 2565, 18:11ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ตรวจติดตาม ราคาเนื้อสุกร ป้องกันผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวินิจ เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วัฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร อาทิ เนื้อหมูสด เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผักสด ที่มีการปรับขึ้นราคา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้ประกอบการ ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจรวมถึงเครื่องชั่งให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งหากร้านใดไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือโกงตาชั่ง จะมีโทษตามกฎหมายจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะเดินทางไปที่บริษัท สุพรรณอินเตอร์พอร์ด จำกัด (เจ๊ยุ หมูอินเตอร์) ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์การเก็บเนื้อหมู ที่ห้องเย็น ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 เรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา หาที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร จังหวัดสุพรรณบุรี มีห้องเย็นเก็บสินค้าอาหารสด จำนวน 4 แห่ง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม มิให้ผู้ประกอบการกักตุนเนื้อสุกรที่กำลังมีราคาแพง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


จากการลงพื้นที่ตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือการกักตุนเนื้อสุกร รวมทั้งเนื้อไก่ และไข่ไก่ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบ ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือกักตุนสินค้า โดยทางผู้ประกอบการจะต้องมีการรายงานข้อมูล ปริมาณเนื้อสุกรในท้องตลาด และราคาทุกวันทางซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก้ปัญหาราคาเนื้อหมูแพง กรมการค้าภายในจากกระทรวงพาณิชย์  จัดให้มีโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน จำหน่ายในกิโลกรัมละ 150 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 สามารถซื้อได้ที่ร้านแฮปปี้ฟาร์มสาขาสุพรรณบุรี ทั้ง 8 สาขา กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.