เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ม.เฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ เปิดรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยจำกัด 40 คน เน้นการสอนปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎี


23 ม.ค. 2565, 13:40ม.เฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ เปิดรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยจำกัด 40 คน  เน้นการสอนปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎี
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพเพื่อที่จะช่วยดูแลสุขภาพของชุมชนเพราะว่าชีวิตและสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจึงได้เปิดสอนคณะแพทย์แผนไทยขึ้นมา  ซึ่งคณะแพทย์แผนไทยนี้เปิดรับนักศึกษาเพียงแค่ 40 คนเท่านั้น เพราะว่าในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี โดยอาจารย์ที่มาสอนนั้นจะเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญและมีใบประกอบวิชาชีพทั้ง 4 ใบ  มีวิชาที่เปิดสอนดังนี้ 1. วิชาเวชกรรมไทย สามารถตรวจรักษาโรคได้ 2. วิชาเภสัชกรรมไทย สามารถผลิตยาปรุงยาได้ 3. วิชาผดุงครรภ์ไทย สามารถทำคลอดและดูแลมารดาหลังคลอดได้ 4. วิชาหัตถเวชสปา สามารถนวดรักษาโรคและให้ความสวยงามได้ ทั้ง 4 วิชา  มีการสอบใบประกอบโรคศิลปะทุกวิชานำไปประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดเผยด้วยว่า  เมื่อเรียนสำเร็จการศึกษาแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรีเเล้วสามารถทำงานต่าง ๆ ได้ เช่น 1.เป็นแพทย์แผนไทยรักษาโรคต่างๆ มากกว่า 400โรค/อาการที่ถูกตามกฎหมาย  2.ที่ปรึกษาทางธุรกิจสุขภาพความงามและสปา  3.เป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทยควบคุมโรงงานผลิตยาสมุนไพร  4.ทำธุรกิจส่วนตัว ปรุงยาหรือผลิตยา และจำหน่าย 5.ผู้ให้บริการด้านสปาหรือสถานบริการสุขภาพเพื่อการรักษา(Medical spa) ทั้งในและต่างประเทศ  6.อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  7.นักวิชาการการแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาล หรือคลินิกการแพทย์แผนไทย (ถูกต้องตามกฎหมาย)  โดยคุณสมบัติการสมัครเรียนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมีดังนี้  1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ (วิทย์-คณิต) 2. เกรดเฉลียไม่ต่ำกว่า 2.00   ช่องทางการสมัคร 1. สมัครผ่านไปรษณีย์  2. สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย (โทร.0833473537, 086-7234206) เอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป5. ใบสมัคร (คลิก  https://drive.google.com/…/0B3YG1GgYiuooTjM1ZzJGemluU…/view…) ส่งหลักฐานไปที่ผู้รับ  สาขาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  99 ม. 6  ถ. ศรีสะเกษ-อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: http://cnu.com2best.com ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ หรือทาง facebook:  https://www.facebook.com/cnubest/ รายละเอียดเพิ่มเติมinbox: http://m.me/cnubest  

น.สงรุ่งนภา แสงสุรีย์ อายุ  18 ปี  นักศึกษาชั้นปีที่  3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  กล่าวว่า  ตนเรียนสาขาแพทย์แผนไทยมาได้ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ตนเห็นว่า การเรียนวิชาแพทย์แผนไทยมีประโยชน์ต่อประชาชนมากมายหลายด้าน  ซึ่งการที่ตนเลือกเรียนสาขาแพทย์แผนไทย เพราะ เป็นสาขาที่กว้างขวางเลือกอาชีพได้หลายอาชีพ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเสียใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และเราไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้าน จะทำให้เรามีความรู้ สามารถหาสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ได้เองเลย ตนเห็นว่าการที่นำสมุนไพรและวัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชน จะสามารถนำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องไปพึ่งยาที่เป็นสารเคมี เพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ต้องการให้คนไข้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดนั่นเอง


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.