เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผลการวิจัย ชี้ ! วัคซีนโควิด-19 ปลอดภัย ไม่ได้ลดโอกาสตั้งครรภ์


22 ม.ค. 2565, 19:07ผลการวิจัย ชี้ ! วัคซีนโควิด-19 ปลอดภัย ไม่ได้ลดโอกาสตั้งครรภ์
วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักข่าวซินหัวรายงาน ผลการศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (NIH) ให้การสนับสนุน เปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการตั้งครรภ์

คณะนักวิจัยดำเนินการศึกษาข้อมูลจากชายหญิงมากกว่า 2,000 คู่ และพบว่าไม่มีความแตกต่างของโอกาสในการตั้งครรภ์ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อเทียบกับคู่ที่ไม่ได้รับวัคซีน

อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมวิจัยมีโอกาสตั้งครรภ์ลดลงเล็กน้อย หากฝ่ายชายติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ภายใน 60 วันก่อนรอบประจำเดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าโรคโควิด-19 สามารถลดภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายได้ชั่วคราวการศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง 2,126 คน ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และแคนาดา ระหว่างเดือนธันวาคม 2020 ถึงเดือนกันยายน 2021 และติดตามผู้เข้าร่วมวิจัยจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2021 โดยผู้เข้าร่วมวิจัยทำแบบสอบถามทุก 8 สัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลด้านสังคมประชากร รูปแบบชีวิต ปัจจัยทางการแพทย์ และข้อมูลเกี่ยวกับคู่ครอง

คณะนักวิจัยไม่พบความแตกต่างที่สำคัญในอัตราการคั้งครรภ์ต่อรอบประจำเดือนระหว่างคู่ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และคู่ที่รับวัคซีนโดยมีฝ่ายหนึ่งได้รับวัคซีนหนึ่งโดสเป็นอย่างน้อย


ไดอานา เบียนคิ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งชาติยูนิส เคนเนดี ไชร์เวอร์ (NICHD) สังกัดสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ชี้ว่าการค้นพบดังกล่าวช่วยรับรองว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชายหญิงที่ต้องการมีลูกไม่ได้ทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง และยังเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ต้องการตั้งครรภ์อีกด้วย

อนึ่ง ผลการศึกษาดังกล่าวเผยแพร่ผ่านวารสารอเมริกัน เจอร์นัล ออฟ เอพิเดมิโอโลจี (AJE) เมื่อวันพฤหัสบดี (20 ม.ค.) ที่ผ่านมา


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.