เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กทม. ตั้งจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกทั่วกรุงเทพฯ 22-31 ม.ค. นี้


22 ม.ค. 2565, 15:56กทม. ตั้งจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกทั่วกรุงเทพฯ 22-31 ม.ค. นี้
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครได้เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 กระจายหมุนเวียน ในพื้นที่ 50 เขต

เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและอำนวยความสะดวกประชาชน โดยในวันที่ 22 ม.ค.65 ตรวจ 2 ชุมชน วันที่ 23 ม.ค.65 ตรวจ 3 ชุมชน วันที่ 24 ม.ค.65 ตรวจ 7 ชุมชน วันที่ 25 ม.ค.65 ตรวจ 11 ชุมชน วันที่ 26 ม.ค.65 ตรวจ 20 ชุมชน วันที่ 27 ม.ค.65 ตรวจ 12 ชุมชน วันที่ 28 ม.ค.65 ตรวจ 20 ชุมชน วันที่ 29 ม.ค.65 ตรวจ 1 ชุมชน วันที่ 30 ม.ค.65 ตรวจ 1 ชุมชน และวันที่ 31 ม.ค.65 ตรวจ 3 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 80 ชุมชนนายขจิต กล่าวว่า สำหรับรูปแบบการตรวจคัดกรองจะใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งสามารถรู้ผลภายใน 30 นาที แต่หากมีผลเป็นบวก คือ ติดเชื้อ หรือมีอาการน่าสงสัยจะส่งเข้ากระบวนการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ต่อ ณ จุดตรวจเดียวกัน พร้อมให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation : HI) พร้อมมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้

โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน สำหรับผู้ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถแยกกักที่บ้านได้ จะนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) หรือส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการต่อไป


ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมมา ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกาหมึกสีน้ำเงิน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยระเบียบและขั้นตอนเข้ารับการตรวจคัดกรองนั้น ทางศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ จะประสานกับทางชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คนในชุมชนเข้ารับการตรวจคัดกรอง

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.