เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สภาการพยาบาล ร่วมส่งกำลังใจ "น้องอุ้ม" ประสานสธ.ให้การรักษาอย่างดีที่สุด


20 ม.ค. 2565, 19:23สภาการพยาบาล ร่วมส่งกำลังใจ "น้องอุ้ม" ประสานสธ.ให้การรักษาอย่างดีที่สุด
วันนี้ ( 20 ม.ค.65 ) จากกรณี พยาบาล "น้องอุ้ม" ประสบอุบัติเหตุรถตู้พยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ชนกับรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเข้ารักษาที่ รพ.ราชวิถี ซึ่งล่าสุดทาง รพ.ได้อัพเดทอาการเมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 โดยระบุว่า ผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการตรวจโดยการขยับแขนได้ แต่ยังคงไม่รู้สึกตัว อาการสมองบวมคงที่ การหายใจและสัญญาณชีพปกติ แต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะนี้ได้รับอาหารทางสายยาง โดยแพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดต่อเนื่อง และจะมีการประเมินอาการทางสมองในระยะต่อไป

โดย สภาการพยาบาล ได้ออก แถลงการณ์ให้กำลังใจพยาบาลน้องอุ้ม โดยระบุว่า สภาการพยาบาลทั่วประเทศขอร่วมส่งกำลังใจ พยาบาลน้องอุ้ม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่  จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ชนกับรถบรรทุกพ่วง บนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อเวลา 22.30 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2565 ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วน โดยรถพยาบาลได้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินขอทางมาตลอดเส้นทาง ขณะผ่านจุดเกิดเหตุได้มีรถบรรทุกพ่วงขับออกจากซอยกะทันหัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ น้องอุ้ม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาและผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลแม่สอด และถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี โดยทีมงาน Sky Doctor และศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีอาการสมองบวม ยังคงต้องได้รับการดูแลสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สภาการพยาบาลได้ติดตามอาการและการรักษาอย่างใกล้ชิด และประสานการดูแลกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด เพื่อให้ น.ส.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด

น้องอุ้ม อายุ 25 ปี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 4 เมื่อจบการศึกษาได้รับการบรรจุเข้าทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละมุ้ง ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่มุ่งผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า และปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

คณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศขอร่วมส่งกำลังใจให้ นางสาวปุณยวีร์ ศรีดวงแปง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้อาการดีขึ้นโดยลำดับRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.