เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียว" ปลูกมะละกอจำนวนหลายไร่ แนะหากหมูแพงหันมารับประทานผัก


19 ม.ค. 2565, 11:00"เกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียว" ปลูกมะละกอจำนวนหลายไร่ แนะหากหมูแพงหันมารับประทานผัก
วันที่ 18 มกราคม 2565 นายคณกร ทองสุขนอก. เกษตรจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอมีปลูกมะละกอเพียง 19 อำเภอ ภาพรวมประมาณ 500 ไร่ เพราะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรไม่ได้ปลูกมะละกออย่างจริงจัง แต่เป็นการปลูกผสมผสาน กับพืชชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจุบันจะเป็น ทฤษฎีเกษตรยุคใหม่ ที่มะละกอขาดตลาดช่วงนี้สาเหตุ ก็คงมาจาก คน หันมากินส้มตำกันมากขึ้น แต่ในจังหวัดนครราชสีมา ก็ยังมีมะละกอขาย เพราะความต้องการ ไม่ได้มากเหมือนอย่างอีสานตอนบน ที่ใช้มะละกอเป็นวัตถุดิบในการกินส้มตำเป็นหลักด้านนายสฤษดิ์  จันทะนบ อายุ  64 ปี เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ 5 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าปกติมะละกอแขกนวลหรือแขกดำ ในการทำส้มตำ แต่หากไม่มี ก็สามารถใช้มะละกอฮอลแลนด์ที่ทานสุก เอามาทำส้มตำได้อาจจะแข็งไปนิดนึงแต่ก็สามารถใช้แทนกันได้ โดยช่วงนี้มะละกอมีราคากิโลกรัมละ 20 บาทถือว่าเป็นปีทองของคนปลูกมะละกอแต่คาดว่าในเดือนข้างหน้าเป็นต้นไปมะละกอจะมีราคาสูงมากขึ้นเนื่องจากเข้าฤดูแล้งซึ่งเป็นฤดูที่ มะละกอต้องการน้ำหากเกษตรกรไม่มีน้ำก็จะทำให้ต้นมะละกอไม่มีผลผลิตและทำให้มะละกอมีราคาสูงมากขึ้นปกติมะละกอจะขึ้นราคาประมาณเดือนเมษายนแต่ปีนี้มกราคมก็ขึ้นราคาแล้วสาเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจากเนื้อหมูที่มีราคาแพงก็อาจจะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งหันมากินส้มตำมากขึ้นจึงทำให้มะละกอจึงเป็นวัตถุดิบมีราคาสูงไปด้วยRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.