เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราทูตฯ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา


18 ม.ค. 2565, 20:10

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราทูตฯ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาวันนี้ 18 มกราคม 2565 เมื่อเวลา 18.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่


ขอบคุณ มติชนออนไลน์


คำที่เกี่ยวข้อง : #ในหลวง   #onbnews   #โอเอ็นบี นิวส์   #ข่าว   #ออนไลน์  
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.