เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)บรรยากาศเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดชุมพร ประชาชนทยอยใช้สิทธิ


16 ม.ค. 2565, 09:19บรรยากาศเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดชุมพร ประชาชนทยอยใช้สิทธิ
วันนี้ 16 ม.ค. 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. ชุมพ ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง หน่วยแรก และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ หน่วยเลือกตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จากนั้น ตรวจติดตามการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.