เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายอำเภอปราณบุรีเปิดตลาดเกษตรปลอดภัยส่งเสริมชาวปราณบุรีมีสุขภาพดี


12 ม.ค. 2565, 18:14นายอำเภอปราณบุรีเปิดตลาดเกษตรปลอดภัยส่งเสริมชาวปราณบุรีมีสุขภาพดี
วันที่ 12 มกราคม 65 นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรปลอดภัยธ.ก.ส. Go Green: Go Green Market ร่วมกับนายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายฉัตรชัย อุตส่าห์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาปราณบุรี นายสิริชัย บัวทอง เกษตรอำเภอปราณบุรี นางขวัญเรือน โสทน พัฒนาการอำเภอปราณบุรี ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขาปราณบุรี โดยมีเกษตรกรลูกค้า ธนาคาร ธ.ก.ส.โครงการครึ่งไร่คลายจน ชุมชนอุดมสุข ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายโคกหนองนาโมเดล ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ได้นำสินค้าเกษตรปลอดภัย มาวางจัดจำหน่ายเป็นประจำทุกเช้าวันพุธ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ถึง 12.00 น.เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมกันระหว่างอำเภอปราณบุรี พัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี เกษตรอำเภอปราณบุรี และธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาปราณบุรี ร่วมกันจัดขึ้น โดยสืบเนื่องมาจากสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาในสังกัด ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส.Go Green มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้เกษตรกรลูกค้าของธนาคารเห็นถึงความสำคัญการทำเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตเน้นกระบวนการผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ซื้อเห็นความสำคัญในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการดูแลเกษตรกรลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ธนาคารได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเอกชนในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ เช่น ปั๊มน้ำมัน ปตท.ชะอำ(ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ)จำหน่ายวันพฤหัสบดี-อาทิตย์ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ช้างเผือก เกาะยายฉิม จำหน่ายวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และบริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ธ.ก.ส.สาขาทับสะแก เกาะยายฉิม สามร้อยยอด และในอนาคตกำลังจะดำเนินการเปิดตลาดให้ครบทุกสาขารวมอย่างน้อย 11 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสในด้านการตลาดให้เกษตรกรที่มีความตั้งใจผลิตอาหารปลอดภัยได้มีสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าต่อไป/////////////////

 

 

 

 

 

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.