เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา


6 ก.ย. 2562, 13:27สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าว onb news รายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว) ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางกรวิกา สมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธจ.ศรีสะเกษ และจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 - 4 โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางนวพร ทองสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า  เนื่องด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และวัยเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่น มั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข จึงได้กำหนดนโยบายให้องค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และมีความสุข มีทักษะนำชีวิตให้รอดพ้นจากปัญหาสังคมที่อยู่ในภาวะวิกฤตมากมาย  และส่งผลกระทบถึงเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 10,000 บาท และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนราชการ / หน่วยงานต่างๆ อีกด้วยRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.