เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
"พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ประทานบัตรอวยพรส.ค.ส.ปีใหม่ 2565


29 ธ.ค. 2564, 13:54

"พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ประทานบัตรอวยพรส.ค.ส.ปีใหม่ 2565เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก “กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เผยแพร่ข้อความระบุว่า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดประทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

โดยรายละเอียดภาพจิตรกรรมบนการ์ดอวยพรประจำปีพุทธศักราช 2565 เป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งทรงโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นผู้ดำเนินการในการเขียนภาพจิตรกรรมภายในวิหาร


โดยภาพเขียนจิตรกรรมเป็นตอน “พระสุบินของพระนางสิริมหามายาตอนทรงพระครรภ์” กล่าวถึงเมื่อครั้งพระนางสิริมหามายาพระสุบินว่าท้าวจาตุมหาราชิกาทั้ง ๔ ยกพระแท่นบรรทมของพระองค์ไปยังใต้ต้นรังใหญ่ ณ ป่าหิมพานต์และเทพทั้งสี่ได้กราบบังคมทูลเชิญให้พระองค์สรงน้ำในสระอโนดาตชำระพระองค์ด้วยเครื่องหอมนานาชนิดแล้วเสด็จขึ้นบรรทม ณ พระแท่นภายในวิมานทองบนภูเขาสีเงินภูเขาสีทอง ทรงบ่ายพระพักตร์ไปทิศตะวันออก ขณะนั้นมีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งนำดอกบัวขาวกลิ่นหอมแรกแย้มมาถวายก่อนจะร้องเสียงดังและเดินทักษิณาวัตรรอบพระแท่นสามรอบแล้วเข้าสู่อุทรเบื้องขวาของพระนางสิริมหามายา

ทั้งนี้ บัตรอวยพรส.ค.ส.พุทธศักราช 2565 ด้านบนเป็นตราประจำพระองค์ และข้อความว่า “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๕ SEASON’S GREETINGS 2022 ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year” พร้อมลายพระหัตถ์


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.