เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"มูลนิธิราชประชานุเคราะห์" มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว


25 ธ.ค. 2564, 08:33"มูลนิธิราชประชานุเคราะห์" มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม  จ.ศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวของมูลนิธิราประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งนายบุญประสงค์  นวลสายย์  หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข  จ.ศรีสะเกษ ในนามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ  จ.ศรีสะเกษ ได้จัดพิธีนี้ขึ้น โดยในวันนี้ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน  3,000  ผืน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน จำนวน 3,000  ชุด มามอบให้ประชาชนในพื้นที่  อ.ราษีไศล 900 ผืน อ.ยางชุมน้อย อ.โนนคูณ  อ.น้ำเกลี้ยง  อ.วังหิน  อ.เบญจลักษ์  อ.พยุห์  และ  อ.ศิลาลาด อำเภอละ 300  ผืน พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  โดยมี นายประหยัด  ถิลา  วัฒนธรรม  จ.ศรีสะเกษ  นางพวงทอง  วิรารัตน์  รองนายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ  พ.ต.ท.เทพพิทักษ์  แสงกล้า  รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  มาให้การต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้

นายบุญประสงค์  นวลสายย์  หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในนามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  จ.ศรีสะเกษ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากภาวะอากาศหนาวเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รวมจำนวน 61,605  ครัวเรือน 184,817 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ  97,657 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 9,420  คน คนพิการทุพพลภาพ  28,218  คน ผู้มีรายได้น้อย 15,762  คน และผู้ประสบความเดือดร้อน  33,762  คน  จ.ศรีสะเกษ  ร่วมกับ  ส่วนราชการ เหล่ากาชาด  จ.ศรีสะเกษ  ภาคเอกชน ได้มอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้ว  จำนวน  13,100  ผืนนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มาเป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่ 8 อำเภอ  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 23  ส.ค.2506  จากเหตุการณ์มหาวาตภัย ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2505เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ รวมถึงสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และเด็กที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลากว่า 58  ปีแล้ว ดังพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงวางรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิไว้และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ ที่ จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ เป็นสิ่งสำคัญRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.