เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชลบุรี" พบผู้ติดเชื้อโควิดวันที่ 9 ธันวาคม 64 เพิ่มอีก +170 ราย เสียชีวิต 1 ราย !


9 ธ.ค. 2564, 08:28"ชลบุรี" พบผู้ติดเชื้อโควิดวันที่ 9 ธันวาคม 64 เพิ่มอีก +170 ราย เสียชีวิต 1 ราย !
ล่าสุด (9 ธันวาคม) ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี" รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ โดยข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) ณ เวลา 06.30 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ระบุว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 170 ราย เสียชีวิต 1 รายวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 170 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 11 ราย สะสม 5,163 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,848 ราย

2. Cluster บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 10 ราย สะสม 91 ราย

3. Cluster บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 22 ราย

4. Cluster บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 44 ราย

5. Cluster บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 12 ราย

6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย

7. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

8.1 ในครอบครัว 46 ราย

8.2 จากสถานที่ทำงาน 29 ราย

8.3 บุคคลใกล้ชิด 6 ราย

8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 7 ราย

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 41 ราย

ณ 9 ธันวาคม 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,707,659 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 162 คน ปอดอักเสบ 5 คน ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่พบผู้เสียชีวิต

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 160,865 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 460,549 คน รวม 621,414 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,115 คน ปอดอักเสบ 12 คน และเสียชีวิต 11 คน
 


สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 4 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน 4 ราย)

และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (เพศชายอายุ 60 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิททำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่อยทหาร


คำที่เกี่ยวข้อง : #ชลบุรี   #โควิด-19   #ONBnews   #ลาดพร้าวONBnews   #ข่าว   #ออนไลน์  
Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.