เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 


5 ธ.ค. 2564, 16:56

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 เมื่อเวลา 16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชดำเนินไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์ 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.