วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsพะเยา จัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9


5 ธ.ค. 2564, 16:37พะเยา จัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ทางศาสนา และพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้เนื่อง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการทหารตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี

 

 

 จากนั้น รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และความดีในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นตัวอย่างของจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

 

 

 


 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.