วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9


5 ธ.ค. 2564, 15:09สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 7.30 น.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  หัวหน้าศาล นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม

ต่อจากนั้น นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย และทรงตรากตรำพระวรกายอย่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พสกนิกรจังหวัดสิงห์บุรี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

        ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ตามมติประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเป็น วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติคำที่เกี่ยวข้อง : #วันพ่อแห่งชาติ  

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.