วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสุราษฎร์อ่วมหนัก ! ปชช. ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลายอำเภอ


30 พ.ย. 2564, 10:09สุราษฎร์อ่วมหนัก ! ปชช. ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลายอำเภอ
สถานการณ์อุทกภัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณน้ำฝน 24 ชม.ที่ผ่านมามากสุด  ต.ลำพูน  อ.บ้านนาสาร วัดได้   252  มม. ต.ท่าสะท้อน  อ.พุนพิน วัดได้ 195  มม. ทำให้มีพื้นที่ประสบภัย  จำนวน  12  อำเภอ  56  ตำบล  283  หมู่บ้าน  12,615  ครัวเรือน  40,668  คน  เสียชีวิต 2 ราย

ประจุบันยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมขัง  จำนวน 7 อำเภอ (อ.พระแสง  อ.ชัยบุรี  อ.เวียงสระ อ.เคียนซาอ.บ้านนาสาร  อ.บ้านนาเดิม  และ อ.พุนพิน)  รวม  36  ตำบล  201 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ  จำนวน 9,052 ครัวเรือน 28,100 คน โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ย.64  ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย  จำนวน 500 ชุด

และเมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 มูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง  จำนวน  50 ชุด


ต่อมาในวันที่ 29 พ.ย.64  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ พรมสินธุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กรรมการฯ  ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วย


คำที่เกี่ยวข้อง : #น้ำท่วม   #สุรสุราษฎร์ธานี  

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.