วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสุราษฎร์อ่วม ! "ฝนตกหนัก" หลายพื้นที่ น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน


30 พ.ย. 2564, 08:48สุราษฎร์อ่วม ! "ฝนตกหนัก" หลายพื้นที่ น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน
ตั้งแต่ช่วงเช้าของ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมมีจำนวนมากและน้ำป่าเริ่มไหลหลากจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเช่นที่ บ้านหน้าเขาตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซสปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 122.5 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม 15 นาที 9.0 มิลลิเมตร และใน ช่วงค่ำที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจำนง สวัสวงศ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆและยังได้ช่วยเหลือ ปศุสัตว์ที่ถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วม ในพื้นที่บ้านคลองศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลพ่วงพรหมคร อำเภอเคียนซา ถนนสายเคียนซา-พระแสง ถูกน้ำท่วมสูง รถไม่สามารถผ่านได้ ชาวบ้านได้รับผลกระทบน้ำเข้าบ้านเรือนประมาณ 100 หลังคาเรือน

ชาวบ้าน ม.5 ควนศรี ได้รับความเดือดร้อน 5 ครัวเรือน ชาวบ้าน ม.4 ควนสุบรรณ มีครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน 6 ครัวเรือน อพยพไปอยู่ในล้งผลไม้ 3 ครัวเรือน ม.2 น้ำพุ มีครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน 60 ครัวเรือน สะพานเชื่อมต่อระหว่าง ม.5 ทุ่งเตาใหม่กับ ม.3 ต.ทุ่งเตา น้ำเซาะหัวสะพานเป็นหลุมลึก สัญจรไม่ได้

นอกจากนี้ ถนนสายสุราษฎร์อำเภอบ้านนาสารถูกน้ำท่วมสูงบริเวณแยกบางใหญ่หน้าศาลแขวงและหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีการสัญจรเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากมีปริมาณน้ำท่วมผิวจราจรสูงบางแห่งประมาณ 30 เซนติเมตร
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.