วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 วันที่ 5 ธ.ค.นี้


29 พ.ย. 2564, 15:13

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 วันที่ 5 ธ.ค.นี้วันนี้ ( 29 พ.ย.64 ) เว็บไซต์พระลาน เผยแพร่กำหนดการ ขอเชิญประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร©2018 ONBNEWS. All rights reserved.