วันที่ 19 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกทม. คลายล็อก! "ร้านอาหาร" นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค.นี้


29 พ.ย. 2564, 14:46กทม. คลายล็อก! "ร้านอาหาร" นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 47 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึงเวลา 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
2.สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3.สำหรับกิจกรรมการเล่น หรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้ แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ และอาบอบนวดยังคงปิดให้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.