เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สงสารจับใจ ! ฝูงวัว ลอยคอหนีน้ำ  ไม่มีหน่วยงานไหน เข้าไปช่วย


3 ก.ย. 2562, 16:52สงสารจับใจ ! ฝูงวัว ลอยคอหนีน้ำ  ไม่มีหน่วยงานไหน เข้าไปช่วย
 

เพจ มีอะไรบอกด้วย อุบลราชธานี ประกาศขอความเมตตาหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ  บ้านบ่อเสียว ตำบลขามเปี้ย อำเภอตะการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยระบุข้อความว่า น้ำท่วมชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเลย ณ ตอนนี้ชาวบ้านได้ช่วยเหลือกันเอง ใช้เรือพาย ขนข้าวของหนีน้ำ ไม่มีเรือท้องแบนจากหน่อยงานรัฐเข้ามาช่วย เนื่องจากว่าไม่เป็นข่าวหรืออย่างไรไม่ทราบ ความช่วยเหลือกระจุกอยุ่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้าน คือ บ้านท่าบ่อแบง ถนนอุบล -ตระการ ถนนสายหลัก ซึ่งเป็นข่าวดังเนื่องจากมีการสร้างสะพานข้าม

จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ โปรดเมตาช่วยเหลือชาวบ้าน บ้านบ่อเสียว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 

 Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.