วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


19 พ.ย. 2564, 16:09

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาวันนี้ ( 19 พ.ย.64 ) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถจัดงานลอยกระทงตามประเพณีได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานให้ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และดูแลให้การดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวด

ในส่วนของการเดินทางสัญจรของประชาชนนั้น กระทรวงคมนาคมได้ประเมินว่าแม้จะไม่เป็นช่วงวันหยุดยาว แต่เนื่องจากรัฐบาลได้อนุญาตให้จัดงานตามประเพณีได้ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปร่วมลอยกระทง ทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก


น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานที่ดูแลด้านการคมนาคม ให้ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรทั้งโดยรถส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ ควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะส่วนของระบบขนส่งสาธารณะต้องมีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง

รวมถึงให้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทั้งบก น้ำ ราง และอากาศ โดยเฉพาะส่วนของกรมเจ้าท่าซึ่งมีหน้าที่ดูแลการจราจรทางน้ำให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทงที่เพียงพอสำหรับการดูแลพื้นที่จัดการและคาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางสัญจรทางน้ำเพื่อร่วมงานลอยกระทงจำนวนมาก

ในส่วนการใช้บริการสาธารณะอื่นๆ นั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการใช้กฎมายโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท หากพบการร้องเรียนถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็น ปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทาง หรือการฉวยโอกาสเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ต้องดำเนินการให้ได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ที่มา : กรมชลประทาน


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.