วันที่ 19 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสถานการณ์แม่น้ำปิง-น่าน น้ำเริ่มลดลง สั่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือสูบระบายน้ำลงทะเล


5 พ.ย. 2564, 15:41สถานการณ์แม่น้ำปิง-น่าน น้ำเริ่มลดลง สั่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือสูบระบายน้ำลงทะเล
วันนี้ ( 5 พ.ย.64 ) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 14,626 ล้านลูกบาศ์กเมตร หรือร้อยละ 59 ของความจุอ่างรวมกัน ขณะที่ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านเริ่มลดลง โดยในวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ประมาณ 2,293 ลูกบาศ์กเมตร/วินาที ที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำ 2,219 ลูกบาศ์กเมตร/วินาที มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนในลุ่มน้ำท่าจีนยังคงมีระดับน้ำสูงอยู่ และเนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ำที่ไหลหลากมาจากทางตอนบนเป็นจำนวนมาก กรมชลประทาน ทำการระบายน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ มีปริมาณการรับน้ำสะสมประมาณ 301 ล้านลูกบาศ์กเมตร ของแผนการรับน้ำ  พื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก มีปริมาณการรับน้ำสะสมคิดเป็นร้อยละ 91 ของแผนการรับน้ำ  พื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก มีปริมาณการรับน้ำสะสม 1,403 ล้านลูกบาศ์กเมตร


ขณะที่ สถานการณ์น้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดมีปริมาณมาก ทำให้ปริมาณน้ำในคลองพระยาบันลือมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกินระดับสูงสุด โครงการจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเข้าพื้นที่ผ่านคลองสายหลัก 5 คลอง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15 เซนติเมตร โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตก เตรียมรับปริมาณน้ำที่ระบายจากพื้นที่ทางตอนบน โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุด พร้อมให้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและเดินเครื่องสูบน้ำให้เต็มกำลังตลอด  24 ชั่วโมง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจร
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.