เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวง ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสวิหาร


31 ต.ค. 2564, 17:52

ในหลวง ร.10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสวิหารวันนี้ (31 ตุลาคม 2564) เวลา 16.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม


MOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.