วันที่ 30 พ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"เหยื่อถังสารเคมีระเบิด" เสียชีวิต 3 ราย โคม่า 2 ราย "ปภ.ระยอง" รุดตรวจสอบเบื้องต้น


28 ต.ค. 2564, 10:38"เหยื่อถังสารเคมีระเบิด" เสียชีวิต 3 ราย โคม่า 2 ราย "ปภ.ระยอง" รุดตรวจสอบเบื้องต้น
จากกรณี เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา เกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในบริษัท มาบตาพุดแทงค์เทอร์มินอล จำกัด (MTT) ถ.ไอ-8  ท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย บาดเจ็บสาหัส 3 ราย โดยทางบริษัทชี้แจงเบื้องต้น เกิดจากการที่พนักงานบริษัทรับเหมา จำนวน 5 ราย ขณะเข้าไปทำงานภายในถังขนาด 90,000 ลบ.ม จนเกิดการระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น

เบื้องต้นทางบริษัทพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปโดยเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการจัดการ สำนักงาน ปภ.ระยอง ได้กล่าว หลังเดินทางเข้าตรวจสอบ ในจุดที่เกิดเหตุถังสารเคมีระเบิด ภายใน บริษัทมาบตาพุดแทงค์เทอร์มินอล ถนนไอ-8 นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยเบื้องต้นได้รับแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย ส่วน อีก 2 ราย ยังรักษาตัวอยู่ ที่ รพ.ระยอง โดยนายดุสดี มีเงิน ผจก.ส่วนชีวอนามัยฯ ของ บ.มาบตาพุด แทงค์ฯ พาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบสภาพถังบรรจุสารเคมีได้รับความเสียหาย โดยบริเวณหลังคาทรงกระทะคว่ำด้านบนของถัง หรือ floating roof ถูกแรงระเบิดจนเปิดออก ซึ่งมองเห็นได้ในระยะไกลซึ่ง ทาง บ.มาบตาพุด แทงค์ ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้น พบว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุ 2 ปัจจัยคือ

(1) ปัจจัยด้านความผิดพลาดของบุคคล (Human error) อาทิ ความประมาทของตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(2) ปัจจัยด้านสภาวะของสารเคมีที่ตกค้าง(สารไฮโดรคาร์บอน) ที่อาจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นในกระบวนการทำความสะอาดถังบรรจุสารเคมี (Cleaning tank)

อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยที่วิเคราะห์เบื้องต้น ยังอยู่ในการหารือของทางบริษัทฯ ที่จะสืบสวนเหตุการณ์ต่อไป

ทั้งนี้  กนอ. ยังได้มีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น


โดยให้บริษัทฯ ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C พร้อมมีหนังสือรับรองการตรวจสอบจากวิศวกร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเสนอ กนอ. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน และจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัย (Third Party) พร้อมชี้แจงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว©2018 ONBNEWS. All rights reserved.