วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกรมชลฯ เปิดประตูระบายน้ำเข้าทุ่งบางกุ้งเพิ่มเต็มศักยภาพแล้ว บรรเทาความเดือดร้อนปชช.ริมน้ำเจ้าพระยา


26 ต.ค. 2564, 15:47กรมชลฯ เปิดประตูระบายน้ำเข้าทุ่งบางกุ้งเพิ่มเต็มศักยภาพแล้ว บรรเทาความเดือดร้อนปชช.ริมน้ำเจ้าพระยา
วันนี้ ( 26 ต.ค.64 ) นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า กรณีที่ราษฎรริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ระบายน้ำเข้าทุ่งบางกุ้ง ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำประมาณ 17,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และตำบลบ้านลี่ ตำบลทับน้ำ ตำบลพุทเลา ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีศักยภาพในการรับน้ำได้ประมาณ 27 ล้าน ลบ.ม. 

โดยเมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ตำบลบางกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รวมตัวกันบริเวณประตูระบายน้ำบางกุ้ง พร้อมกับผู้นำท้องถิ่นทั้ง 2 ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ขอให้เปิดประตูระบายน้ำบางกุ้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณน้ำในทุ่งบางกุ้งเกินความจุของทุ่งไปแล้วกว่า 29 ล้าน ลบ.ม.(เกินความจุที่กำหนดไว้ 2 ล้าน ลบ.ม.) และมีระดับความลึกของน้ำสูงสุดถึง 3.90 เมตร(บริเวณที่ต่ำสุดของทุ่งบางกุ้ง) หากปริมาณน้ำในทุ่งเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ จะส่งผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่โดยรอบของทุ่งบางกุ้ง รวมไปถึงถนนหนทาง และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งจะสร้างผลกระทบมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผลการเจรจาร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีข้อตกลงในการระบายน้ำเข้าทุ่งบางกุ้งเพิ่มอีก โดยการยกบานประตูระบายน้ำบางกุ้ง 40 เซนติเมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำทั้งนี้ การรับน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ้ง กรมชลประทาน ได้ประสานผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ เพื่อรับทราบประชามติ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่มีความเข้าใจและรับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต่างเห็นพ้องและยินยอมให้เอาน้ำเข้าไปในทุ่งบางกุ้งเพิ่มตามที่ได้ตกลงกันไว้ข้างต้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.