วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ ประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานจาก ในหลวง ร.10


25 ต.ค. 2564, 13:31

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ ประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานจาก ในหลวง ร.10วันที่ 25 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 3 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ และมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน และแนวทางการ ดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 


โดยจัดสรรเงินให้กับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 3 จำนวน 9 โรงเรียน เป็นเงิน 241,960 บาท, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 36,700 บาท และสังกัดสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 28340 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3 แสน 7 พันบาท

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยในความทุกข์ยากลำบากของพสกนิกรของพระองค์ ที่เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วทุกสาขาอาชีพ จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบเงินส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือที่กักตัว หรือสถานที่พักคอย ซึ่งพระเมตตาของพระองค์ท่านทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี มีคุณภาพได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเท่าเทียม ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินพระราชทานฯ ดังกล่าวได้นำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านและให้ยึดตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โรงเรียน และชุมชนต่อไป

 

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.