เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มูลนิธิหอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระธรรมคำสอน


24 ต.ค. 2564, 16:39มูลนิธิหอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระธรรมคำสอน
วันนี้ ( 24 ต.ค. 2564 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดนิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช โดยมี นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ และ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในความร่วมมือของเครือข่ายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานฯ

มูลนิธิหอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย องค์การด้านศาสนา องค์กรด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว องค์กรด้านการศึกษา ส่วนราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม จัดแสดงนิทรรศธรรมอย่างสังฆราช เผยแพร่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ผ่านรูปแบบทันสมัย เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-163.0 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรคนโตของพระชนกน้อย คชวัตร และพระชนนีกิมน้อย คชวัตร พระองค์มีน้องชาย 2 คน ได้แก่ นายจำเนียร คชวัตร และนายสมุทร คชวัตร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต และเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต จังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนต่างประกอบพิธีถวายความอาลัย สำหรับหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ 19 เป็นสถานที่มงคลและศูนย์รวมศรัทธาของชาวกาญจนบุรีเนื่องจากเป็นแผ่นดินมาตุภูมิของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19 ที่ให้ชาวกาญจนบุรีได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์

 

  


 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.