วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsลพบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 23 ต.ค. เพิ่มอีก 72 ราย รักษาหาย 72 ราย


23 ต.ค. 2564, 15:48ลพบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 23 ต.ค. เพิ่มอีก 72 ราย รักษาหาย 72 ราย
วันนี้ ( 23 ต.ค.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 23 ต.ค. 2564 เวลา 12.00 น. โดยในวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มใหม่ 72 ราย รวมสะสมทั้งสิ้น 16,315 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 72 ราย รักษาหายรวมสะสม 14,396 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 220 ราย

ผู้เสียชีวิตรายที่ 220 : เพศหญิง อายุ 84 ปี ม.6 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล โรคประจำตัว : ความดัน/ไขมัน (ผู้ป่วยรายที่ 15900)


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.