วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsรถแท็กซี่ ติดตั้งฉากกั้นป้องกันเชื้อโควิด ฟรี ตลอดเดือนตุลาคม 64


21 ต.ค. 2564, 11:24รถแท็กซี่ ติดตั้งฉากกั้นป้องกันเชื้อโควิด ฟรี ตลอดเดือนตุลาคม 64
กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ขับรถแท็กซี่มีความสนใจยกระดับการให้บริการ เข้าร่วมโครงการติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสละอองฝอย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน เริ่มดำเนินการติดตั้งตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากลุ่มสหกรณ์สมาคม และสมาพันธ์แท็กซี่กลุ่มต่างๆ นำรถเข้ารับการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตั้งฉากกั้นได้แล้ว 2,192 คัน จากที่ตั้งเป้าไว้ จำนวน 3,000 คัน 

สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีความประสงค์จะติดตั้งฉากกั้น สามารถนำรถเข้ามารับการติดตั้งฉากกั้นได้ตลอดเดือนตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า จนกว่าจะครบจำนวน 3,000 คัน ตามเป้าหมาย เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และสำเนาเล่มคู่มือทะเบียนรถ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร)


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.