วันที่ 25 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsน้ำท่วม "เมืองจันทบุรี" หลายพื้นที่ ล่าสุด ! ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว


14 ต.ค. 2564, 09:49น้ำท่วม "เมืองจันทบุรี" หลายพื้นที่ ล่าสุด ! ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
วันที่ 14 ต.ค. 64 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดจันทบุรี รายงานการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตเมืองจันทบุรี  โดยจากการเฝ้าระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ทุกครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ 17.00 น. ของวันที่ 13 ต.ค.64 พบว่า ปริมาณน้ำลดลงจากจุดวิกฤตต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ระดับที่เฝ้าระวังสูงสุด น้ำในแม่น้ำไหลระบายได้ดี ขณะที่ระดับน้ำในคลองน้ำใส เขตตัวเมืองฝั่งตะวันตก ปริมาณน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 80 เซนติเมตร แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่งบริเวณสะพานหมู่บ้านนาฏศิลป น้ำไหลระบายดีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตตัวเมืองจันทบุรี เมื่อเวลา 05.31 น. สถานการณ์น้ำบนถนนสายต่างๆในเขตตัวเมืองจันทบุรี วันที่ 14 ตุลาคม 2564

1.ถนนสายพระยาตรัง น้ำลด มีท่วมขังบริเวณตลาดเจริญสุข รอระบาย

2.ถนนตากสินตัดใหม่ น้ำลดสัญจรไปมาได้

3.ถนนสายท่าแฉลบ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนบุญสม น้ำลด ยังมีท่วมที่ต่ำถนนบริเวณหน้าไฟฟ้า สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาที่ 2 ระดับน้ำ 30 ซม. ระยะทางประมาณ 200 เมตร รถสัญจรไปมาได้ รถจักรยานยนต์ยังคงควรหลีกเลี่ยง

4.ถนนเส้นโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ท่วมขังประมาณ 10-20 ซม ระยะทางประมาณ 300 เมตร รอระบาย

5.ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ไปอู่ต่อเรือ จากสะพานวัดศาลหินถึงแยกไฟแดงบิ้กซี น้ำลดเป็นปกติ

6.ถนนสายท่าแฉลบ น้ำลดปกติ


7.ถนนญาณวิโรจน์แยกโรงแรมอิสเทิน หน้าศูนย์อัญมณี ไปตลอดสาย น้ำลดปกติ

8.ถนนบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี น้ำลดปกติ

9.ถนนเลียบสวนสาธารณะ ศาลากระต่าย น้ำลดปกติ

10.ถนนเนิน FM ชุมชนย่อย น้ำยังมีปริมาณมาก รถสัญจรไม่ได้

11.ถนนจากหน้าโรงฆ่าสัตว์ ไปยัง หมู่บ้านมั่นคง ยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30 ซม. ภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมประมาณ 15 ซม.

12.หมู่บ้านนาฏศิลป์ ตั้งแต่สะพานลงไปหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขัง เต็มพื้นที่ ระดับน้ำในคลองน้ำใสบริเวณสะพานนาฏศิลป์ยังล้นตลิ่งทั้งสองฝั่ง

13.น้ำในคลองน้ำใสทุกช่วงไหลระบายได้ดี

ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ที่สะพานวัดจันทนาราม เมื่อเวลา 05.00 น.ระดับน้ำ 3.10 ม. จุดวิกฤติ 3.45 ม.ต่ำกว่าจุดวิกฤติ 0.35 ม.©2018 ONBNEWS. All rights reserved.