วันที่ 19 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเร่งระบายน้ำเขื่อนลำพระเพลิง 2 ล้าน ลบ.ม./วัน เตรียมรองรับน้ำใหม่


13 ต.ค. 2564, 15:18เร่งระบายน้ำเขื่อนลำพระเพลิง 2 ล้าน ลบ.ม./วัน เตรียมรองรับน้ำใหม่
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า หลังจากที่จะมีพายุเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงนี้จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั้ง 4 ลุ่มน้ำ ทั้งลุ่มน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง ลำมูลบน ลำเชียงไกร ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อน และปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลายพื้นที่ แต่หากมีพายุฝนเข้ามาต่อเนื่องก็จะจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอีกครั้ง

จากการคาดการณ์ลักษณะของฝนที่ตกคาดว่า จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวและจะทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งได้มีการย้ำเตือนไปยังนายอำเภอ ส่วนราชการทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังในเรื่องน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมวลน้ำ ที่ท่วมเดิมยังลดลงไม่หมด ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวไปอยู่ในลำสะแทด อ.พิมาย และกำลังจะลงไปยังพื้นที่ อ.ชุมพวง ซึ่งในพื้นที่ อ.พิมาย เอง มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กว่า 700 หลังคาเรือน ในขณะนี้ หากปริมาณฝนยังตกมาต่อเนื่องพี่น้องทั้ง 700 หลังคาเรือนอาจจะต้องประสบกับน้ำท่วมไปอีกที่ผ่านมา ช่วงไม่มีฝนได้มีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกอ่างโดยตลอด เพื่อรับน้ำใหม่ที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงขณะนี้มีน้ำใกล้เต็มความจุ ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาได้มีการระบายน้ำออกจากอ่าง ประมาณ วันละ 2 ล้าน ลบ.ม. ถือว่ามากกว่าทุกอ่างเก็บน้ำที่มีการปล่อยน้ำออกจากอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ล่าสุดมีปริมาณน้ำในอ่าง ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง คาดว่าหมดหน้าฝนน่าจะมีน้ำในอ่างไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 แน่นอน
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.