เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร" ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ร่วมกันปั้นเด็กอาชีวะสู่แรงงานฝีมือ พร้อมสร้างอาชีพมั่นคงในอนาคต


8 มิ.ย. 2562, 08:09"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร" ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ร่วมกันปั้นเด็กอาชีวะสู่แรงงานฝีมือ พร้อมสร้างอาชีพมั่นคงในอนาคต
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร พร้อมด้วย นายธีรพล สุขภาพ ,นางพรรณี สวัสดี และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ  Thailand4.0 โดยดำเนินการในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชุมพรสาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ และสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร หลักสูตร 30ชั่วโมง จำนวน 62คน ระหว่างวันที่ 7,8,9 และ 15,16มิถุนายน 2562 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยมีนายประทีป แป้นแก้ว.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เป็นประธานการฝึกอบรมดังกล่าว

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผอ.สนพ.ชพ. ได้กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช,ปวส เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือช่าง สนพ.ชุมพร และวิทยาลัยเทคนิคชุมพร จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแก่นักศึกษาระดับ ปวช,ปวส มาตลอด สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน3A ในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ(Super worker)

 

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.