เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เมืองกรุงเก่า จัดงาน “ จันทบุรี ” ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน


7 มิ.ย. 2562, 19:38เมืองกรุงเก่า จัดงาน “ จันทบุรี ” ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ Event Park A ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ รวมถึงเกษตรกรเข้าร่วมบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

 

 

 นายชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นช่องทางการตลาด สนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี โดยเกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้มาจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง ภายใต้ชื่อ "จันทบุรี" ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน Chanthaburi, Land of Tropical Fruits ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ลาน Event Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 


รวมทั้งการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตร มาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในเชิงธุรกิจชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของประเทศ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนต่อไป

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.