เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ทส. จัดสัมมนา โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์


7 มิ.ย. 2562, 19:28ทส. จัดสัมมนา โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เข้าร่วมกว่า 300 คน

 

 

 นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดทำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่บนฐานของศักยภาพและความเหมาะสมขอการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะส่งผลกับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจที่จะมาลงทุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 


โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) หรือ “SEA” จึงถือว่าเป็นจังหวัดที่เหมาะสมเป็นต้นแบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.